Tento modul se skládá z vysílače a přijímače, které si spolu povídají v pásmu 433,92 Mhz a umožňuje tudíž bezdrátovou komunikaci, např. mezi dvěma Arduiny. Tím pádem nemusíte tahat dráty, komunikace údajně funguje do 50 metrů, ale hodně záleží na zarušení tohoto pásma. Zde je obrázek modulu (vysílač je ten menší, přijímač  ten větší):

 

Pro softwarovou podporu je nutná knihovna RadioHead, z ní jsem pro vyzkoušení použil příklady Ask_receiver a Ask_transmitter. Pozor! Je nutné dodržet piny 11 a 12, knihovna je má natvrdo v sobě.

Vysílač - transmitter

Začněme s vysílačem. Zapojení je jednoduché, jenom ve specifikacích pro vysílač jsem našel, že „papá“ pouze 3,3V, takže pozor na napájení i komunikaci (u té jsem použil opět napěťový dělič).

Schéma obvodu  je zde, zdrojový kód je zde a seznam součástek zde.

Přijímač – receiver

Přijímač má ještě jednodušší zapojení, neboť tento běhá na 5V. Pro příjem jsem použil Arduino Mega.

 

Schéma obvodu  je zde, zdrojový kód je zde a seznam součástek zde.

Závěr: Komunikace probíhala dobře, dá se říci, že na první našlápnutí. Horší to bylo s dosahem, protože bez antén modul na větší vzdálenost jak 1m nefunguje. Takže si ještě ubastlím anténky a dám vědět výsledek. Anténky se letují do levého horního rohu jednotlivých destiček. Je snad zřejmé, jak by se tento modul dal využít v bydlíkovi. Někde něco změřím a bezdrátově to zašlu do řídícího Arduina, které např. zobrazí výsledky měření. Napadá mě třeba měření hladin nádrží. A bez tahání drátů!

Pozn. Anténky opravdu silně zvedly dosah zařízení. Testoval jsem v bytě na 10metrů a přes dvě zdi a komunikace stále jela na jedničku. V bydlíku určitě naprosto dostatečné.