Tento příklad lze použít pro spínání čehokoliv (např. větráků pro chlazení žeber chladničky nebo pro vyvětrání bydlíku) při překročení určité teploty. Tato teplotní mez je nastavitelná pomocí dvou tlačítek (levé krokuje teplotní mez dolů, pravé nahoru). Obvod je doplněn bzučákem, který upozorňuje na okamžik překročení teplotní meze a dále pomocným potenciometrem pro nastavení intenzity podsvícení displeje LCD.

 

Schéma obvodu je zde.

Zdrojový kód je zde.

Soupiska součástek je zde.

Video z natáčení je zde.