Tak mohu odškrtnout další položku do Lega. Jedná se o modul, který, když vidí na oblohu a družice, vám řekne údaje, které normální gpsky říkají; tj. polohu na zeměkouli, směr, rychlost a nadmořskou výšku. A také přesné datum a čas, takže si podle něj můžete řídit hodinky. Vypadá následovně:

 

Pozor při bastlení s ním; vyžaduje napájení 3,3V a komunikace probíhá po linkách Rx a Tx (linku Rx musíte rovněž ošetřit na oněch 3,3V napěťovým děličem). Pokud byste do něj přivedli 5V, unikne z modulu onen magický kouř, na který veškerá elektronika běhá. A pak už neběhá. Propojení s Arduinem je jednoduché.

 

Ze softwarové podpory je nutná knihovna TinyGPS, kterou musíte doinstalovat do prostředí IDE Arduina. Ještě jako důkaz, že jsem to rozchodil, přikládám otisk okna Serial monitoru, když mi tento obvod ležel na parapetu u okna.

 

Jako obvykle uvádím zapojení ve Fritzingu. Parametry odporů dodržte, jedná se o onen napěťový dělič srážející 5V z Arduina na 3,3V pro GPS. A napájejte modul z 3,3V Arduina (viz červený vodič).

Schéma obvodu  je zde, zdrojový kód je zde a seznam součástek zde.