Arduino nemůže napřímo spínat silová zařízení. Jeho možnosti končí na hranici cca 12V a 200mA. Silová zařízení lze zapínat a vypínat např. pomocí relátek. Záleží pak již jen na parametrech samotného relé, jak silná zařízení umí spínat. Řídící část takového relé již samozřejmě  Arduinem ovládat lze, takže dnes si pohrajeme s  modulem obsahující relé SRD05VDC S LC, jak vidíte, umí spínat až 10A a 250V.

 

Vstupem Signal se celé relé  řídí a toto spíná silové zařízení připojené na levé straně. Input DC je napájení (+5V) a zem z Arduina. Zde je nakreslena situace, kdy je zařízení v klidovém stavu relátka normálně  odpojeno (Normal Open), při sepnutí relé je zařízení připojeno. Pokud byste požadovali opačné chování (tj. v klidovém stavu sepnuto a při sepnutí relé odpojeno, museli byste  použít spodní levý vývod z relé označený jako NC – Normal Closed). V bydlíku tímto způsobem můžeme řídit např. vodní čerpadlo, připnutí/odepnutí externích 230V, připnutí měniče 230/12V do palubní sítě, připnutí fotovoltaických panelů do sítě  atd.

 

Schéma obvodu  je zde, zdrojový kód je zde a seznam součástek zde.