V tomto roce by se měl zrodit náš bydlík a doufám, že porodní bolesti nebudou kruté. smile

Důležité momenty:

2.2.2016 – objednávka auta, složení zálohy

10.2.2016 – koupě a dodávka invalidní plošiny

10.6.2016 – dodávka auta a jeho zaplacení, odvoz na montáž ručního řízení

20.6.2016 – auto dostalo ruční řízení

25.7.2016 – zástavba invalidní plošiny; dostaneme se dovnitř bez cizí pomoci

3.8.2016 – první minivýlet; test snášenlivosti a sebeobsluhy