I když máme nezaviněně zpoždění, v tomto roce určitě vyjedeme. Ostatně ukažte mi projekt, který byl hotový včas.